about-img

امکانات نرم افزار
فروش انبوه سازان شارا

با نرم افزار شارا میتوانید سررسید چکها و زمان پرداخت اقساط را به صورت خودکار و به وسیله پیام کوتاه به مشتریان اطلاع بدهید . میخواهید به صورت خودکار با محاسبه پیش پرداخت و قیمت پایه قسط بندی را انجام دهید و ....

ویژگیهای برجسته

امکانات و ویژگیهای برجسته نرم افزار شارا


 • ثبت پروژه ها و واحدهای مسکونی و تجاری مربوط به هر پروژه

 • بستن قرارداد به صورت مرحله به مرحله با ثبت جزییات قرارداد

 • گرفتن گزارش های متعدد از قبیل پیگیری چک ها، مشتریان و قراردادها به تفکیک تاریخ

 • فرمول بندی هزینه ها

 • ارسال خودکار پیام کوتاه به مشتریان جهت یادآوری سررسید چکها و ...

 • مدیریت کاربران سیستم و مجوزهای دسترسی هر کاربر

 • یادآوری سر رسید چکهاي ماه جاري

 • درخواست جایگزین چك ها و تعویق انداختن سررسيد چکها

 • قسط بندي بر اساس قيمت پايه و پيش پرداخت

 • گزارش از آمار فروش

 • تعيين وضعيت چك به صورت پيغام در روز سررسيد چك

 • محاسبه ميزان سود و مبلغ باقيمانده

 • فسخ قرارداد و بازپرداخت مبالغ دريافت شده به خريدار

 • امكان ذخيره تصوير چك ها و اسناد در سيستم

 • گزارش از صورت وضعيت مشتري

 • گزارش ليست چك هاي ماهيانه بر اساس وضعيت آنها

 • گزارش صورت وضعيت خريدار واحدهاي خريد شده و چك هاي پرداختي

 • گزارش واحدهاي فروخته شده و فروخته نشده

 • گزارش نمودار آمار فروش

 • گزارش به صورت نمودار و چارت های گرافیکی برای مشخص بودن میزان فروش

 • تنظیم اندازه صفحه قبل از چاپ(جدید)

 • امکان ویرایش گزارش قبل از چاپ توسط خود کاربر(جدید)

 • قابلیت ارسال گزارش با فرمتهای مختلف به پست الکترونیک افراد(جدید)

 • گزارش مالی هر واحد فروخته شده با امکان پردازش و تولید گزارش کاربردی دلخواه برای مدیران فروش(جدید)

 • گزارش مالی هر پروژه با امکان پردازش و تولید گزارش کاربردی دلخواه برای مدیران فروش(جدید)

 • قابلیت خروجی گزارشات به انواع فایلها شامل: Excel, Word, Pdf, Powerpoint, Html, XML, CSV, Jpeg, Pngو بسیاری فرمتهای دیگر(جدید)

گزارشات متنوع و پویا

گزارشات متنوع و پویاگزارش پیگیری چک ها براساس:


 • بازه زمانی (از تاریخ تا تاریخ)

 • مشتری خاص

 • وضعیت سند (برگشتی، وصول شده، پاس نشده و ...)

 • شماره واحد

گزارش مطالبات مشتریان براساس وضعیت سند (برگشتی، وصول شده، پاس نشده و ...)گزارش صورت وضعیت مشتریان بر اساس:


 • نام و نام خانوادگی مشتری یا کدملی

 • دوره قسط

 • شماره واحد

گزارش فروش براساس:


 • وضعیت فروش (فروخته شده، فروخته نشده، کلیه واحدها)

 • بازه زمانی (از تاریخ تا تاریخ)

 • وضعیت سند (برگشتی، وصول شده، پاس نشده و ...)

گزارشات نموداری آمار فروش براساس:


 • وضعیت فروش (فروخته شده، فروخته نشده، کلیه واحدها)

 • بازه زمانی (از تاریخ تا تاریخ)

 • وضعیت سند (برگشتی، وصول شده، پاس نشده و ...)

نمودار فروش هر فاز براساس:


 • وضعیت فروش (فروخته شده، فروخته نشده، کلیه واحدها)

 • بازه زمانی (از تاریخ تا تاریخ)

 • وضعیت سند (برگشتی، وصول شده، پاس نشده و ...)

گزارش مالی واحدها:


 • مشخصات واحد مثل شماره واحد، طبقه ، بلوک، نام مشتری، قیمت واحد و ...

 • چک های دریافت شده با وضعیت هر چک

 • فیش ها

 • چک های تضمینی

 • فرمولهای تعریف شده توسط کاربر مانند وام و ...

گزارش مالی پروژه ها:

کاربر می تواند بوسیله آن گزارش مالی از تمام واحدهای یک پروژه خاص را ایجاد نماید. لازم به ذکر است تمام امکانات و بخشهای مربوط به گزارش مالی واحدها در این گزارش نیز وجود دارد و با این وجود کاربر دو ابزار گزارش دهی بسیار قدرتمند جهت ایجاد گزارشهای دلخواه برای هریک از واحدها و یا پروژه ها در اختیار خواهد داشت.


امکانات خاص نرم افزار

امکانات خاص نرم افزار


فرمول بندی هزینه ها

کابر می تواند برای هر پروژه فرمولهایی را تعریف نماید تا بر اساس آن، هزینه های هنگام فروش و عقد قرار داد محاسبه و نمایش داده شود. برای مثال فرمول مربوط به محاسبه بهای تمام شده واحد را می توان بصورت زیر تعریف نمود: [Meterage]*[MeteragePrice]
در این فرمول، [Meterage] به معنی متراژ واحد و [MeteragePrice] به معنی قیمت هر متر واحد می باشد. لازم به ذکر است که خود این متغییر ها ( [Metarage] و [MeteragePrice] ) در برنامه قابل تعریف بوده و مقادیر آنها در فرمول جایگذاری شده و محاسبه می گردد.

تعریف انواع فرمولها شامل:


 • بهای تمام شده

 • پیش پرداخت

 • قسط ماهیانه

 • مبلغ تخفیف

 • مبلغ زمان تحویل سند

 • مبلغ زمان تحویل واحد

 • مبلغ قابل پرداخت

 • مبلغ قابل تقسیط

 • و ...


عقد قرارداد

عقد قرارداد بصورت مرحله ای، شامل مراحل:
1. ورود اطلاعات مشتری (نام، نام خانوادگی، کدملی، آدرس، تلفن و ...)
2. ورود اطلاعات واحد (نوع واحد، نام واحد، شماره، متراژ و ...)
3. ورود اطلاعات قرارداد (شماره قرارداد، تاریخ عقد، فاز فروش، تاریخ تحویل، مبلغ هرمتر مربع و ...)
4. تعیین تعداد اقساط ( شماره قسط، ماه، سال، دوره، مبلغ و ...)
5. ورود اطلاعات مربوط به اسناد بانکی قرارداد ( نوع سند: *چک *فیش، شماره سند، صاحب سند، تصویر سند، بانک، شعبه، مبلغ، تاریخ سررسید و ...)
6. تعیین اسناد مربوط به هریک از اقساط قرارداد
7. محاسبه هزینه ها توسط سیستم و نمایش آنها


هشدارهای هوشمند (Intelligent Alerts)

در مواقعی که نیاز باشد کاربر از اطلاعاتی آگاه شود، نرم افزار بصورت کاملا هوشمند هشدارهایی را به کاربر نمایش میدهد. این هشدارها می تواند جهت آگاهی از موارد زیر به کاربر نمایش داده شود.
• چکهای ماه جاری قبل از سرسید
• تعیین وضعیت چک در روز سررسید
• لیست اقساط بدون سند ماه بعد


ارسال پیام کوتاه

اطلاع رسانی به موقع به مشتریان یکی از راههای ارتباط موفق با مشتریان است که با وجود ابزاری چون ارسال SMS در این نرم افزار این امر قابل تحقق خواهد بود. کاربر می تواند بوسیله این ابزار به موقع و به صورت موثر، مشتری را از اطلاعات موردنیاز باخبر سازد.
از طریق این بخش کاربر می تواند موارد زیر را پوشش دهد:
• اعلام سررسید چکها به هریک از مشتریان بصورت اتوماتیک بوسیله SMS
• ارسال متن دلخواه توسط کاربر برای هریک از مشتریان
• ارسال SMS انبوه به شماره های دلخواه

فرمول نویسیچرا سیستم فروش شارا میتواند در هر شرکت و هر نوع مدل فروشی مورد استفاده قرار بگیرد ؟

یک از نکات بسیار مهم این نرم افزار، استفاده از امکان یا ویژگی فرمول نویسی در برنامه است. به عنوان مثالموارد زیر باید در هنگام عقد قرارداد ثبت شود و محاسبه شود:

 • تعداد اقساط

 • هزینه انشعابات

 • مبلغ کل فروش هر واحد

 • مبلغ پیش پرداخت

 • 3/1 هزینه هر متر برای انباری

 • متراژ انباری

 • مبلغ زمان تحویل واحد

 • زمان تحویل سند

 • بدون وام

 • مبلغ قابل تقسیط

 • مبلغ اقساط

 • مبلغ انباری

 • کسر و اضافه متر ثبتی

 • مبلغ کل به همراه انشعابات و انباری

 • مبلغ وام

 • مبلغ کل با انباری بدون اتنشعابات

 • سهم شرکت

 • سهم بنیاد یا ...

شما در قسمت فرمول نویسی میتوانید این موارد را تغییر داده و یا به آنها اضافه کنید.

about-img

برای نمونه ما یک واحدی را میخواهیم بر همین اساس بفروشیم و سراغ قسمت می رویم یک واحد مسکونی 100 متری با 3 متر انباری و 50 میلیون تومان وام و 2 متر اضافه متراژ است و بعد از اعمال فرمولهای فروش خروجی سیستم به شکل زیر خواهد شد:

about-img

بخش های نرم افزار

بخش های نرم افزاراطلاعات پایه:


 • پروژه

 • فرمول هزینه ها

 • واحدهای مسکونی

 • واحدهای تجاری

 • بانک و شعبه

 • نوع حساب

 • حساب واریزی

 • پرسنل

 • مشتری

قراردادهای تجاری:


 • قراردادهای عقدشده

 • قراردادهای عقد شده نقدی

 • قراردادهای فسخ شده

قراردادهای مسکونی:


 • قراردادهای عقدشده

 • قراردادهای عقد شده نقدی

 • قراردادهای فسخ شده

امکانات :


 • پیش فروش

 • لیست کل اسناد

 • لیست اقساط بدون سند ماه جاری و ماه بعد

 • ارسال SMS

مدیریت سیستم :


 • پشتیبان گیری و بازیابی

 • پشتیبانی از راه دور

فرمول نویسی

فرمول نویسیچرا سیستم فروش شارا میتواند در هر شرکت و هر نوع مدل فروشی مورد استفاده قرار بگیرد ؟

یک از نکات بسیار مهم این نرم افزار، استفاده از امکان یا ویژگی فرمول نویسی در برنامه است. به عنوان مثالموارد زیر باید در هنگام عقد قرارداد ثبت شود و محاسبه شود:

 • تعداد اقساط

 • هزینه انشعابات

 • مبلغ کل فروش هر واحد

 • مبلغ پیش پرداخت

 • 3/1 هزینه هر متر برای انباری

 • متراژ انباری

 • مبلغ زمان تحویل واحد

 • زمان تحویل سند

 • بدون وام

 • مبلغ قابل تقسیط

 • مبلغ اقساط

 • مبلغ انباری

 • کسر و اضافه متر ثبتی

 • مبلغ کل به همراه انشعابات و انباری

 • مبلغ وام

 • مبلغ کل با انباری بدون اتنشعابات

 • سهم شرکت

 • سهم بنیاد یا ...

شما در قسمت فرمول نویسی میتوانید این موارد را تغییر داده و یا به آنها اضافه کنید.
about-img

برای نمونه ما یک واحدی را میخواهیم بر همین اساس بفروشیم و سراغ قسمت می رویم یک واحد مسکونی 100 متری با 3 متر انباری و 50 میلیون تومان وام و 2 متر اضافه متراژ است و بعد از اعمال فرمولهای فروش خروجی سیستم به شکل زیر خواهد شد:
about-img

1/2